„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Aktualizacja Komentarza do Prawa zamówień publicznych

Informujemy, że w Systemie Informacji Prawnej Legalis wydawnictwa C.H Beck dostępna jest najnowsza aktualizacja komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa wspólniczek JMGJ Kancelarii prawnej.

Kwartalne aktualizacje Komentarza uwzględniają najnowsze orzecznictwo, opinie i poglądy doktryny, stanowiska urzędów oraz przede wszystkim zmiany w prawie. Wrześniowa aktualizacja uwzględnia m.in. zmiany dotyczące elektronizacji zamówień, nowego wyłączenia ze stosowania ustawy, dodatkowej możliwości unieważnienia postępowania, a także nowej przesłanki odrzucenia oferty. Zachęcamy do lektury Komentarza, bo tylko aktualna wiedza i stan prawny pozwalają na pewne poruszanie się po rynku zamówień publicznych.

Więcej na temat komentarza: https://www.jmgj.pl/komentarz-do-prawa-zamowien-publicznych-autorstwa-wspolnikow-jmgj/