„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Aktualność dokumentów w orzecznictwie KIO

Aktualność dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wciąż sprawia wiele problemów interpretacyjnych. Pytania pojawiają się zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

Adw. Julia Jarnicka analizuje najnowsze orzecznictwo KIO dotyczące aktualności dokumentów w grudniowym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca.

Aktualność dokumentów w orzecznictwie KIO