„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Doświadczenie konsorcjanta procentuje

Dopuszczalne jest zobowiązanie się do wykonania odpowiednich części zamówienia przez konsorcjanta posiadającego wymagane doświadczenie ze wskazaniem udziału również innego konsorcjanta.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na doświadczeniu tych, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których wymagane jest określone doświadczenie (art. 117 ust. 3 p.z.p.). Jednocześnie w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia wykonawca może się powołać na doświadczenie zdobyte podczas realizacji wcześniejszego zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami, pod warunkiem, że bezpośrednio uczestniczył w jego wykonaniu.

Jak zatem pogodzić obowiązek wykonania części zamówienia przez doświadczonego konsorcjanta z możliwością powoływania się przez pozostałych na doświadczenie zdobyte w ramach realizacji takiego zamówienia?

Na to i inne pytania odpowiada mec. Marzena Jaworska w dodatku do dziennika Rzeczpospolita z 17 listopada 2021. Artykuł dostępny pod linkiem: Doświadczenie konsorcjanta procentuje – Archiwum Rzeczpospolitej (rp.pl).