„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Doświadczenie

Doświadczenie, czyli praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy, osobistych predyspozycji i umiejętności stanowi mocny atut Kancelarii. O doświadczeniu naszej Kancelarii stanowi suma doświadczeń członków jej Zespołu.

Przez wiele lat członkowie naszego Zespołu doradzali Zamawiającym i Wykonawcom w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Polski. W tym czasie pomogliśmy wielu Wykonawcom uzyskać zamówienia o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju ich firmy, a Zamawiającym rozwiązać ich problemy z prawidłowym stosowaniem prawa.

W konsekwencji nasze doświadczenie obejmuje nie tylko zamówienia publiczne, ale także dziedziny z nimi powiązane, w szczególności PPP, kontrakty budowlane i infrastrukturalne, prowadzenie sporów sądowych (z reguły na tle niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia), prowadzenie sporów administracyjnych, prawo korporacyjne oraz prawo pracy.

Posiadamy doświadczenie m.in. w branżach budowlanej, IT, ochrony środowiska, medycznej, obronności i bezpieczeństwa, energetycznej i pocztowej.

Na co dzień skutecznie reprezentowaliśmy Zamawiających i Wykonawców przed KIO i Sądami Okręgowymi. Wygrywaliśmy sprawy pozornie nie do wygrania!

Jako przewodniczący komisji przetargowej zgodnie z przepisami prowadziliśmy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartościach sięgających kilkuset milionów złotych, doprowadzając do udzielenia zamówienia. Wydaliśmy setki opinii prawnych, rekomendując optymalne w danej sytuacji i bezpieczne dla Klienta rozwiązania.