„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Energa Elektrownie Ostrołęka wybuduje nową instalację IOS

W dniu 24.07.2018 r. Energa Elektrownie Ostrołęka SA podpisała umowę na realizację projektu budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) wartą 199,25 mln zł netto. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod klucz przez konsorcjum Rafako S.A. i Energa Serwis Sp. z o.o. Ma ona strategiczne znaczenie dla EEO SA – pozwoli na spełnienie wymogów środowiskowych, jednocześnie zapewniając możliwość udziału w rynku mocy wszystkich 3 bloków Elektrowni, a tym samym podniesie rentowność jej działalności.

Obsługą prawną procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zajmowała się Kancelaria JMGJ. Więcej informacji o inwestycji: https://media.energa.pl/pr/397326/elektrownia-w-ostrolece-bardziej-ekologiczna