„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Forum Dyskusyjne „Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin”

W dniach 2-5 kwietnia 2019 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w niezwykle ważnym na rynku energetycznym wydarzeniu jakim jest, organizowana przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. w cyklu dwuletnim, konferencja Forum Dyskusyjne „Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin”.

Mec. Dorota Grześkowiak-Stojek wspólnie z inż. Wiesławem KardaszemEnerga Elektrownie Ostrołęka SA wygłosili referat „Wybór wykonawcy dającego najlepszą gwarancję należytego zaprojektowania i wykonania IOS  – dobre praktyki i możliwości wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych”. Zgodnie z tezą wystąpienia, jednym z filarów sukcesu inwestycji, tj. eksploatacji zgodnej z założeniami i pierwotnymi oczekiwaniami, jest wybór kompetentnego wykonawcy. Ustawa Prawo zamówień publicznych daje zamawiającym dla tego celu wystarczające narzędzia, jednak dla ich właściwego i skutecznego wykorzystania niezbędne jest połączenie wiedzy i doświadczenia dotyczących formalno-prawnych zasad konstruowania wymagań wobec wykonawców, jak i znajomości specyfiki przyszłej instalacji i uwarunkowań rynkowych.