„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Klient Kancelarii podpisał umowę dzięki skutecznemu doradztwu

Dzięki skutecznemu doradztwu mec. Agnieszki Matusiak oraz mec. Julii Jarnickiej nasz Klient pozyskał zamówienie na „Utrzymanie MOP-ów kat. I: Moczydła – A2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego; Jędrzejów – A2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego” dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pomimo złożenia mniej korzystnej oferty. Cieszymy się z sukcesu i gratulujemy zawarcia umowy.