„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Niedozwolone porozumienia wykonawców

Na gruncie Prawa zamówień publicznych zakazane jest zawieranie przez wykonawców porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu, choć równocześnie żaden przepis nie zawiera definicji takiego porozumienia, skutkującego wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zmowa przetargowa polega na ustaleniu zasad i warunków uczestnictwa między samodzielnymi przedsiębiorcami, którego celem lub skutkiem jest pozyskanie zamówienia przez jednego z nich. W takim przypadku beneficjentami zdobycia zamówienia przez jednego z wykonawców stają się wszyscy wykonawcy uczestniczący w zmowie, co dzieje się ze szkodą dla innych wykonawców biorących udział w postępowaniu i samego zamawiającego.

Mec. Marzena Jaworska w grudniowym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca analizuje praktyczne aspekty postępowania zamawiającego w sytuacji wystąpienia niedozwolonego porozumienia wykonawców. Zachęcamy do lektury (str 1).

niedozwolone porozumienia wykonawców