„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Nowe Prawo zamówień publicznych – n.ius

Nowe Prawo zamówień publicznych została uchwalona przez Sejm i obecnie rozpatrywana jest przez Senat. Choć nowy akt prawny nie wywraca systemu zamówień publicznych do góry nogami, to jednak udzielanie zamówień publicznych ulegnie istotnym zmianom. Celem uchwalenia nowej ustawy było m.in. wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, zwiększenie konkurencyjności, zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców oraz wprowadzenie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów.

W najnowszym n.iusie dostępnym w Systemie Informacji Prawnej Legalis wspólnicy Kancelarii JMGJ wskazują 30 najważniejszych zmian, które wprowadza nowe Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm. Zachęcamy do lektury! KLIK