„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Elektronizacja zamówień – nowelizacja ustawy Pzp

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Tym samym elektronizację zamówień publicznych odsunięto w czasie z 18 października 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. Dotyczy to postępowań prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych

Okazuje się, że rynek zamówień publicznych nie jest przygotowany na wdrożenie pełnej elektronizacji. UZP zapowiada, że do tego czasu funkcjonować będzie centralna Platforma e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług. Jednocześnie podkreślić należy, że pełna elektronizacja zamówień o wartości powyżej progów unijnych obowiązuje od 18 października 2018 r.