„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Obszary praktyki

Zamówienia publiczne i PPP
Kontrakty budowlane i inwestycje infrastrukturalne
Spory sądowe i arbitrażowe
Prawo pracy
Środki unijne