„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Obszary praktyki

Kontrakty budowlane i inwestycje infrastrukturalne

Od wielu lat Zespół Kancelarii świadczy pomoc prawną na rzecz stron – często skomplikowanych i wielowątkowych kontraktów budowlanych, w tym realizowanych w inwestycjach infrastrukturalnych – doradzając wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego.

W ramach tej praktyki:

  • Pomagamy zminimalizować ryzyka kontraktowe, a także skutecznie egzekwować postanowienia uzgodnionej wcześniej umowy.
  • Weryfikujemy projekty umów zawieranych przez naszych Klientów z ich kontrahentami (w tym umów podwykonawczych), pod kątem zgodności z prawem ich postanowień, mając przy tym na celu maksymalne zabezpieczenie interesów Klienta oraz słuszne interesy drugiej strony umowy.
  • Wspieramy naszych Klientów w ich relacjach z partnerami i kontrahentami, również podczas negocjacji i zawierania umów.
  • Oceniamy zasadność i zgodność z prawem formułowanych wobec naszych Klientów zastrzeżeń lub roszczeń związanych z wykonywaniem przez nich umowy.
  • Oceniamy możliwość bezpiecznego wprowadzania zmian do umów zawartych w sprawie zamówienia publicznego, zgodnych z ustawą Pzp,
  • Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w procesie sporów toczących się na tle zawartych umów pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą lub Podwykonawcami, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.