„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Obszary praktyki

Prawo pracy

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę w zakresie prawa pracy, jak również prowadzimy pojedyncze sprawy w tym zakresie. Rozumiejąc trudności w stosowaniu prawa pracy w praktyce, oferujemy bieżące rozwiązywanie problemów prawnych związanych z zatrudnieniem, a także projektowanie zmian w szeroko pojętym HR. Prowadzimy także spory sądowe, w szczególności związane ze zwolnieniami, odszkodowaniami, wypadkami przy pracy, a także zakazami konkurencji.

Zakres usług

  • Kontrola dokumentów i pism pod względem formalnoprawnym;
  • Przygotowywanie umów, regulaminów etc.;
  • Opiniowanie procedur;
  • Prowadzenie sporów z pracownikami na etapie przesądowym, jak i przed sądami powszechnymi.