„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Obszary praktyki

Środki unijne

Dbałość o prawną poprawność realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych jest gwarancją skutecznej ich absorbcji oraz konsekwentnego rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki. Dlatego też istotną część naszej działalności stanowi również wsparcie naszych Klientów w procesie wykorzystywania środków unijnych. Reprezentujemy zarówno Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie i wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych, jak i Beneficjentów tych środków, w sporach dotyczących przyznawania współfinansowania, jak również etapu rozliczenia i trwałości projektów. Doradzamy naszym Klientom na etapie przedsądowym, w tym w postępowaniach administracyjnych, a także reprezentujemy ich przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Pomagamy zrealizować i utrzymać projekt w zgodzie ze wszelkimi wymaganiami i procedurami, aby zminimalizować ewentualne ryzyka związane z korektami.

Oferujemy również wsparcie w przypadku kontroli prowadzonych przez uprawione organy, w tym w szczególności weryfikację zasadności wyników kontroli, przygotowywanie zastrzeżeń oraz innych pisemnych stanowisk zamawiającego, a także reprezentację przed organami administracyjnymi i sądami.

Reprezentujemy również Klientów w toku postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.