„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Opinia UZP w sprawie zatrzymania wadium

Na wniosek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, 24 kwietnia 2020 r., Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię na temat interpretacji i stosowania przez zamawiających przesłanek zatrzymania wadium, określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1-3 PZP w okolicznościach wywołanych epidemią COVID-19. Autorami zapytania do UZP byli mec. Marzena Jaworska z Kancelarii JMGJ oraz mec. Marcin Boczek. Urząd podzielił stanowisko zaprezentowane we wniosku.

Stwierdzono m.in., że zatrzymanie wadium nie może mieć charakteru automatycznego. W sytuacji gdy okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. wskutek trudności wynikłych w związku z epidemią COVID-19), wadium powinno zostać zwrócone.

Mec. Marzena Jaworska udzieliła komentarza do Dziennika Gazety Prawnej w związku z opinią wydana przez UZP.

Treść artykułu DGP pod linkiem.

Z treścią opinii UZP można się zapoznać pod linkiem.