„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Podstawowe zasady stosowane przy opisie przedmiotu zamówienia – nowe PZP

W dodatku do lipcowego wydania miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca pt. Nowe prawo zamówień publicznych krok po kroku, ukazał się artykuł autorstwa r.pr. Marzeny Jaworskiej dotyczący zasad stosowanych przy opie przedmiotu zamówienia.

Pani Mecenas  omawia regulacje nowego PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, wskazując jego najbardziej istotne elementy. Komentarz ma charakter praktyczny i z pewnością przybliża problematykę sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na gruncie nowych przepisów.

Zachęcamy do lektury zarówno artykułu (podstawowe zasady stosowane przy OPZ -mec.Marzena Jaworska), jak i całego dodatku , który w lipcu poświęcony jest przedmiotowi zamówienia.