„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Pozacenowe kryteria oceny ofert – błędy popełniane przez zamawiających

W najnowszym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca, mec. Agnieszka Matusiak analizuje kwestię błędów najczęściej popełnianych przez zamawiających podczas konstruowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Temat niezmiennie ciekawy i aktualny. Zapraszamy do lektury.

Błędy popełniane przez zamawiających – mec Agnieszka Matusiak