„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

Pomimo obowiązywania zasady proporcjonalności w systemie zamówień publicznych od wielu lat, zamawiający wciąż napotykają na problemy przy jej praktycznym stosowaniu w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu. W najnowszym numerze dwumiesięcznika Zamawiający ukazał się artykuł radcy prawnego Agnieszki Matusiak pt. „Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu”.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu- r.pr. Agnieszka Matusiak