„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Przetargi

JMGJ Jaworska Matusiak  Jarnicka Kancelaria Prawna Spółka Jawna – Pełnomocnik Zamawiającego – Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 20 maja 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Działania promocyjne w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na sportowo””.

Nr postępowania: 04/2022

Pełny dostęp do dokumentacji postępowania znajduje się poniżej oraz na stronie Zamawiającego: www.pzpn.pl

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04 2022

Ogłoszenie_Działania promocyjne w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę na Sportowo

SWZ_ Działania promocyjne w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę na Sportowo

Zał. 1 do SWZ – formularz oferty

Zał. 2 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu

Zał. 3 do SWZ – projekt umowy Poznaj Polskę na sportowo

Zał. 4 do SWZ -wykaz usług

Zał. 5 do SWZ – wykaz osób

********************************************************

JMGJ Jaworska Matusiak  Jarnicka Kancelaria Prawna Spółka Jawna – Pełnomocnik Zamawiającego – Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 20 maja 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie i produkcja edukacyjnych materiałów filmowych nt. życia i kariery wybranych postaci ze świata piłki nożnej„.

Nr postępowania: 03/2022

Pełny dostęp do dokumentacji postępowania znajduje się poniżej oraz na stronie zamawiającego: www.pzpn.pl

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03 2022

Ogłoszenie_opracowanie i produkcja materiałów nt. życia i kariery

SWZ opracowanie i produkcja materiałów filmowych nt. życia i kariery

Zał. 1 do SWZ – formularz oferty

Zał. 2 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 3 do SWZ – projekt umowy

Zał. 4 do SWZ -wykaz usług

Zał. 5 do SWZ – wykaz osób

********************************************************

JMGJ Jaworska Matusiak  Jarnicka Kancelaria Prawna Spółka Jawna – Pełnomocnik Zamawiającego – Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 maja 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Działania promocyjne w zakresie programu „Certyfikacja szkółek piłkarskich”„.

Nr postępowania: 02/2022

Pełny dostęp do dokumentacji postępowania znajduje się poniżej oraz na stronie zamawiającego: www.pzpn.pl

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 02 2022

Informacja o ZMIANIE Formularza oferty SOPZ i Projektu umowy

Zał. 1 do SWZ – formularz oferty POPORAWIONY

Zał. 2 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu POPRAWIONY

Zał. 3 do SWZ – projekt umowy POPRAWIONY

Ogłoszenie_Postępowanie_promocja programu Certyfikacja szkółek piłkarskich

SWZ Promocja programu Certyfikacja szkółek piłkarskich

Zał. 1 do SWZ – formularz oferty

Zał. 2 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu

Zał. 3 do SWZ – projekt umowy

Zał. 4 do SWZ -wykaz usług

Zał. 5 do SWZ – wykaz osób

********************************************************

ARCHIWALNE

JMGJ Jaworska Matusiak  Jarnicka Kancelaria Prawna Spółka Jawna – Pełnomocnik Zamawiającego – Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Promocja Programu „Kibice Razem” na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej”

Nr postępowania: 01/2022

Pełny dostęp do dokumentacji postępowania znajduje się poniżej oraz na stronie zamawiającego: www.pzpn.pl

Ogłoszenie.postępowania_Kibice.razem_promocja SWZ_

Kibice.razem_promocja

Zał. 1 do SWZ – formularz oferty

Zał. 2 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu

Zał. 3 do SWZ – projekt umowy

Zał. 4 do SWZ -wykaz usług

Zał. 5 do SWZ – wykaz osób

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej