„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Rażąco niska cena – ciężar dowodu

Kwestia rażąco niskiej ceny to temat co do którego dyskusje nie słabną wśród uczestników rynku zamówień publicznych. Jednym z istotnych problemów w tym zakresie jest rozkład ciężaru dowodu. Radca prawny Agnieszka Matusiak przedstawia ten temat w świetle regulacji unijnych we wrześniowym numerze miesięcznika Zamówienia publiczne Doradca.

Razaco niska cena