„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Rażąco niska cena

Czynności podejmowane przez zamawiającego w przypadku podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny oferty wciąż  budzą wiele wątpliwości. Z pewnością odrzucenie oferty z powodu zaproponowania w niej rażąco niskiej ceny całkowitej lub kosztu lub ich istotnych części składowych może nastąpić dopiero po zastosowaniu instytucji wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

W październikowym wydaniu Przetargów Publicznych przedmiotową kwestię omawia mec. Marzena Jaworska. Zachęcamy do lektury.

http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,9061,razaco-niska-cena.html