„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher