„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Dokumenty wymagane w konkursie

Konkurs stanowi szczególną procedurę w zakresie zamówień publicznych, która może, lecz nie musi prowadzić do udzielenia zamówienia. W Pzp ramowo określono sposób prowadzenia konkursu, jednak, z uwagi na jego charakter, pozostawiono znaczną dowolność w ustanawianiu zasad przez zamawiających. Wszystkie te zasady powinny się znaleźć w regulaminie konkursu.

Tematykę dokumentów wymaganych w konkursie omawia w ostatnim numerze Dodatku do miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca mec. Julia Jarnicka.