„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Rozstrzygnięcia zapadające w sprawie skarg na orzeczenia KIO

Skarga w zamówieniach publicznych pełni podwójną rolę: służy do zaskarżania merytorycznych orzeczeń KIO i tym samym pełni funkcję merytorycznej kontroli instancyjnej w zakresie prawidłowości rozpoznania odwołania przez Izbę, a także funkcji zażalenia na określone postanowienia wydawane przez Izbę oraz postanowienie Prezesa Izby o zwrocie odwołania.

W październikowym Dodatku do miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca mec. Marzena Jaworska omawia możliwe rozstrzygnięcia skarg na orzeczenia KIO. Zachęcamy do lektury.