„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

r. pr. D. Grześkowiak-Stojek – Składanie oraz uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w procedurze odwróconej – Zamówienia Publiczne. Doradca 3-2017