„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Odwołanie wniesione do Prezesa KIO przez Kancelarię zapobiegło udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Zamawiający – Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia  uwzględnił odwołanie od wyboru trybu z wolnej ręki w postępowaniu na zakup systemu informacji prawnej, złożone w imieniu naszego Klienta – jednego z wiodących wydawnictw prawniczych. Tym samym Zamawiający przyznał, że brak było podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, a problemy z udzieleniem centralnego zamówienia dla sądownictwa na zakup systemu informacji prawnej nie uzasadniają zastosowania trybu niekonkurencyjnego.