„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Szkolenia z nowej PZP

W ramach współpracy pomiędzy JMGJ Kancelaria prawna i  Beck Akademia prawnicy Kancelarii poprowadzą szkolenia z nowej PZP. Szkolenia odbędą się w całości on-line, Kolejne terminy szkoleń:

13 stycznia 2021 – Nowe PZP 2021 – najważniejsze zmiany z perspektywy Wykonawcy – Beck Akademia (zapisz się)

Szkolenie przeznaczone jest dla zamawiających – podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy PZP. Cenne dla wykonywanych obowiązków informacje uzyskają pracownicy zajmujący się przygotowywaniem postępowań przetargowych, jak również wszystkie osoby odpowiedzialne w instytucji za organizację przetargów oraz realizację umów o zamówienie publiczne pod względem formalnoprawnym. Program szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją PZP z grudnia 2020 r. oraz treść nowych rozporządzeń wykonawczych do nowej PZP.

27 stycznia 2021 – Nowe PZP 2021 – najważniejsze zmiany z perspektywy Zamawiającego – Beck Akademia (zapisz się)

Szkolenie przeznaczone jest dla wykonawców – podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne. Cenne dla wykonywanych obowiązków informacje uzyskają pracownicy, zajmujący się przygotowywaniem i składaniem ofert w przetargach, jak również wszystkie osoby odpowiedzialne w firmie za jej udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, składania odwołań oraz realizację umów o zamówienie publiczne pod względem formalnoprawnym. Program szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją PZP z grudnia 2020 r. oraz treść nowych rozporządzeń wykonawczych do nowej PZP.

Prelegentami będą – radca prawny Agnieszka Matusiak i adwokat Julia Jarnicka – wspólnicy JMGJ Kancelaria Prawna.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach!