„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Klient Kancelarii uzyska duże zamówienie informatyczne

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 3 stycznia 2016 r. oddaliła dwa odwołania, które zostały wniesione przez konkurentów Klienta Kancelarii JMGJ.

Zamawiający już w grudniu 2015 r. wszczął postępowanie na rozbudowę infrastruktury poczty elektronicznej. Początkowo termin składania ofert został wyznaczony na kwiecień 2016 r., jednakże z uwagi na skomplikowany przedmiot zamówienia oraz mnogość pytań wykonawców do SIWZ został on ostatecznie wydłużony do dnia 27 października 2016 r. Jako najkorzystniejszą ofertę, zamawiający wybrał ofertę Klienta Kancelarii JMGJ.

Od tej czynności zostały wniesione dwa odwołania. W stosunku do oferty Klienta Kancelarii JMGJ główne zarzuty dotyczyły nie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz błędu w obliczeniu ceny.

czytaj więcej...

Wygrana przed KIO – Klient Kancelarii uzyska zamówienie

W dniu 12 kwietnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem o sygn. KIO 469/16 potwierdziła prawidłowość wyboru oferty naszego Klienta, który był jednocześnie uczestnikiem tego postępowania. Odwołanie wniósł wykonawca, którego oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji. Pomimo wielu zarzutów prawnych ograniczało się ono  do trzech zarzutów faktycznych – (1) niewykazania doświadczenia, (2) niewskazania podwykonawcy (3) zmiany treści oferty.

czytaj więcej...