„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Wygrana przed KIO – Klient Kancelarii uzyska zamówienie

W dniu 12 kwietnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem o sygn. KIO 469/16 potwierdziła prawidłowość wyboru oferty naszego Klienta, który był jednocześnie uczestnikiem tego postępowania. Odwołanie wniósł wykonawca, którego oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji. Pomimo wielu zarzutów prawnych ograniczało się ono  do trzech zarzutów faktycznych – (1) niewykazania doświadczenia, (2) niewskazania podwykonawcy (3) zmiany treści oferty.

czytaj więcej...