„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Upływ terminu związania ofertą

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem radcy prawnego Marzeny Jaworskiej i radcy prawnego Doroty-Grześkowiak-Stojek na dość kontrowersyjny temat „upływu terminu związania ofertą”, który ukazał się w styczniowym numerze miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”. W publikacji tej autorki opisały m.in. obowiązki zamawiającego związane z upływem tego terminu, a także poruszyły kwestię możliwości wyboru oferty, której termin związania upłynął.

Upływ terminu związania ofertą

czytaj więcej...