„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Klient Kancelarii uzyska duże zamówienie informatyczne

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 3 stycznia 2016 r. oddaliła dwa odwołania, które zostały wniesione przez konkurentów Klienta Kancelarii JMGJ.

Zamawiający już w grudniu 2015 r. wszczął postępowanie na rozbudowę infrastruktury poczty elektronicznej. Początkowo termin składania ofert został wyznaczony na kwiecień 2016 r., jednakże z uwagi na skomplikowany przedmiot zamówienia oraz mnogość pytań wykonawców do SIWZ został on ostatecznie wydłużony do dnia 27 października 2016 r. Jako najkorzystniejszą ofertę, zamawiający wybrał ofertę Klienta Kancelarii JMGJ.

Od tej czynności zostały wniesione dwa odwołania. W stosunku do oferty Klienta Kancelarii JMGJ główne zarzuty dotyczyły nie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz błędu w obliczeniu ceny.

czytaj więcej...