„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki zamawiającego

Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa wciąż nastręcza zamawiającym wiele kłopotów i rodzi pytania o  właściwy tryb postępowania z dokumentami przetargowymi.

Po stronie wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia leży inicjatywna objęcia informacji tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający samodzielnie nie może uznać jakiejś informacji za niejawną, jeśli uprzednio nie uczynił tego wykonawca. Jednakże ostatecznie to zamawiający decyduje o tym, czy zastrzeżone informacje faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i czy zastrzeżenie ich było skuteczne.

Przedmiotowy problem analizuje mec. Julia Jarnicka w najnowszym artykule opublikowanym w dwumiesięczniku Zamawiający. Zachęcamy do lektury.

https://zamawiajacy.pl/wnumerze36/

artykuł