„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Tryb podstawowy. Nowa procedura udzielania zamówień krajowych w trzech odsłonach.

Tryb podstawowy jest nowym trybem postępowania właściwym dla udzielenia zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. W przeciwieństwie pozostałych trybów udzielenia zamówienia w postępowaniach podprogowych, może być stosowany bez konieczności wykazania spełnienia dodatkowych przesłanek warunkujących dopuszczalność zastosowania danego trybu.

Zasady stosowania trybu podstawowego w styczniowym Dodatku do miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca omawia r.pr. Marzena Jaworska. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.