„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

adw. Julia Jarnicka – Udzielanie zamówień na innowacje – Przetargi Publiczne 6/2017