„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Udzielanie zamówienia w częściach a zakaz dzielenia zamówienia i łączenia zamówień