„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Artykuł Doradca 1-2017