„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Ustalenie niektórych warunków zamówienia

W nowym Pzp w ramach Działu II. Rozdział 1. „Przygotowanie postępowania” wyodrębniono regulacje dotyczące ustalenia niektórych warunków zamówienia. W części tej zebrano przepisy dotyczące niektórych fakultatywnych elementów specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań, które w poprzedniej ustawie były rozproszone.

Taki stan rzeczy nierzadko wywoływał wątpliwości interpretacyjne co do ich charakteru. Na przykład przepisy dotyczące tzw. zamówień zastrzeżonych w poprzedniej ustawie ujęte w artykule odnoszącym się do określania warunków udziału w postępowaniu i były z tymi warunkami mylone. Warunki zamówienia, zgodnie z ich definicją (art. 7 pkt 29), dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia.

Kwestie związane z ustaleniem niektórych warunków zamówienia obszernie omawia r.pr.Marzena Jaworska w czerwcowym numerze miesięcznika Zamówienia publiczne Doradca. Zachęcamy do lektury.