„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego – skutki materialne i procesowe

Ustawa Prawo zamówień publicznych, w ślad za poprzednio obowiązującą ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r., umożliwia zamawiającemu uwzględnienie odwołania wniesionego przez podmiot, o którym
mowa w 505 Pzp. Instytucja uwzględnienia odwołania przez zamawiającego została uregulowana w art.
522 i 523 Pzp.

Zamawiający w zależności od oceny zasadności poszczególnych zarzutów odwołania ma możliwość
uwzględnienia odwołania w całości lub w części. Zamawiający, podejmując decyzji o uwzględnieniu zarzutów odwołania, czy to w całości, czy w części, zobowiązany jest poinformować o tym KIO. W praktyce odbywa się to
w odpowiedzi na odwołanie.


Ważne jest, aby wola uwzględnienia w całości lub w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
została wyrażona w sposób niebudzący wątpliwości. Z czynnością tą wiążą się bowiem określone skutki.

Materialne i formalne skutki uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego omawia Mec. Agnieszka Matusiak w sierpniowym Dodatku do miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca. Zachęcamy do lektury.