„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Weryfikacja podmiotowa wykonawcy korzystającego z potencjału podmiotu trzeciego