„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Wolna ręka w kolejnym postępowaniu

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, stosowanym w sytuacjach, gdy przeprowadzenie postępowania konkurencyjnego nie jest możliwe.  Zgodnie z art. 66 Pzp wolna ręka to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Z tego powodu ustawodawca dopuszcza stosowanie go tylko w szczególnych, wymienionych w ustawie przypadkach, wskazanych w art. 67 ust. 1.

Jedną z przesłanek zastosowania trybu z wolnej ręki, która wciąż wzbudzająca wiele praktycznych wątpliwości, omawia mec. Agnieszka Matusiak w artykule pt. „Wolna ręka w kolejnym postępowaniu”, który ukazał się w sierpniowym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne DORADCA. Zachęcamy do lektury.

Wolna ręka w kolejnym postępowaniu- r.pr.Agnieszka Matusiak

 

Wolna ręka w kolejnym postępowaniu