„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Zakończenie robót budowlanych a wymagalność podatku VAT – n.ius

Momentem wykonania robót budowlanych z punktu widzenia wymagalności podatku VAT od wykonanej usługi budowlanej lub budowlano-montażowej może być formalny ich odbiór przez inwestora, jeśli był przewidziany w umowie łączącej strony jako materialne zakończenie tych robót, pozwalające na ustalenie należnego wynagrodzenia – tak orzekł TSUE w wyroku z 2.5.2019 r., C-224/18.

Mecenas Marzena Jaworska tym razem szczegółowo omawia przełomowy wyrok TSUE (C-224/18) dotyczący momentu zakończenia robót budowlanych i wymagalności VAT w najnowszym n.iusie dla SIP Legalis wydawnictwa CH Beck. 

Tekst dostępny dla zalogowanych użytkowników systemu Legalis https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nzuxk4zogi3damrsg42dcnq.