„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Zamówienia mieszane w nowym Prawie zamówień publicznych

Zamówienia mieszane to zamówienia, które łączą w sobie różne rodzaje zamówień, podlegają różnym reżimom prawnym ustawy lub zawierają elementy objęte zwolnieniem ze stosowania ustawy. Prawidłowa kwalifikacja zamówienia mieszanego zwykle sprawia zamawiającym wiele problemów. Czy przepisy nowego Pzp rzeczywiście uprościły tę kwestię?

Stosowanie art. 5c – 5g Pzp z 2004 r. sprawiało wiele trudności praktycznych, a ich dyspozycje nie były jasne. Konieczność zmiany obowiązujących od 2016 r. przepisów, głównie w ich warstwie redakcyjnej, dostrzegł ustawodawca, wskazując w uzasadnieniu do nowej ustawy, że uregulowanie tych kwestii w dotychczasowej ustawie było mało klarowne.

Problematykę zamówień mieszanych w nowej ustawie PZP analizuje mec. Julia Jarnicka w kwietniowym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca. Zachęcamy do lektury.