„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki- nowe PZP

W najnowszym dodatku do miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca pt. Nowe prawo zamówień publicznych krok po kroku, ukazał się artykuł autorstwa r.pr. Marzeny Jaworskiej dotyczący przesłanek udzielenia zamówienia z wolnej ręki na gruncie nowego PZP. Przewidziany w polskiej ustawie tryb zamówienia z wolnej ręki całkowicie eliminuje konkurencję, a zatem przesłanki warunkujące jego zastosowanie powinny być stosowane ściśle i w wyjątkowych okolicznościach. Mec. Marzena jaworska omawia istotę stosowania przesłanek trybu z wolnej ręki zgodnie z przepisami nowego PZP.

Zachęcamy do lektury.

 

przesłanki udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki art 214 ust.1 pkt 1-5- art mec. Marzena Jaworska